Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61389
Title: Sự cấp thiết về chuỗi cung ứng lạnh đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Nguyễn, Hoàng Ngân
Keywords: Chuỗi cung ứng lạnh
Đồng bằng sông Cửu Long
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 138 .- Tr.46-47
Abstract: Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đóng góp 40% vào giá trị sản xuất nông nghiệp của quốc gia, với hơn 50% sản lượng gạo, 90% gạo xuất khẩu, 65% sản lượng thủy sản và 70% trái cây. Tuy nhiên, giá trị nông sản tại khu vực này tăng hay giảm lại đang phụ thuộc rất nhiều vào chuõi cung ứng lạnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61389
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.