Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61400
Title: Lời giải nào cho bài toán tín dụng đen
Authors: Nguyễn, Văn Khanh
Nguyễn, Thị Nhung
Keywords: Lời giải
Bài toán tín dụng đen
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 138 .- Tr.66-67
Abstract: Hiện nay, dù hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM), công ty tài chính (CTTC) đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu cho vay sản xuất, tiêu dùng với độ phủ rộng, đặc biệt là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, thị trường tín dụng đen ngày càng nở rộ trong nhiều năm qua, gây nhiều nhức nhối cho xã hội. Giải pháp nào để ngăn chặn hữu hiệu tín dụng đen là một vấn đề cấp thiết cần sớm được triển khai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61400
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.08 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.