Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61440
Title: Sự tương đồng trong type truyện "Dũng sĩ diệt yêu quái" của người Khmer Nam bộ và người Việt
Authors: Nguyễn, Thị Nhung
Keywords: Truyện cổ tích thần kỳ
Khmer Nam Bộ
Việt
Type
Motif
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 07 .- Tr.57-65
Abstract: Nghiên cứu so sánh truyện cổ tích nói chung và truyện cổ tích thân kì của các dân tộc nói riêng tứ góc độ type và motif đã và đang được các chuyên gia nghiên cứu Folklore trên thế giới và Việt Nam vận dụng rất hiệu quả. Hướng tiếp cận này góp phần quan trọng trong việc tìm ra sự tương đồng và khác biệt giữa hệ thống truyện cổ tích thần kì của dân tộc Khmer Nam Bộ với truyện cổ tích thần kỳ người Việt sinh sống trên cùng một vùng lãnh thổ từ cả góc độ văn học lẫn văn hóa. Bài viết trình bày một số nét tương đồng trong type truyện “Dũng sĩ diệt yêu quái” của người Khmer ở Nam Bộ với truyện cổ tích thần kỳ người Việt.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61440
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.8 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.