Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61440
Nhan đề: Sự tương đồng trong type truyện "Dũng sĩ diệt yêu quái" của người Khmer Nam bộ và người Việt
Tác giả: Nguyễn, Thị Nhung
Từ khoá: Truyện cổ tích thần kỳ
Khmer Nam Bộ
Việt
Type
Motif
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 07 .- Tr.57-65
Tóm tắt: Nghiên cứu so sánh truyện cổ tích nói chung và truyện cổ tích thân kì của các dân tộc nói riêng tứ góc độ type và motif đã và đang được các chuyên gia nghiên cứu Folklore trên thế giới và Việt Nam vận dụng rất hiệu quả. Hướng tiếp cận này góp phần quan trọng trong việc tìm ra sự tương đồng và khác biệt giữa hệ thống truyện cổ tích thần kì của dân tộc Khmer Nam Bộ với truyện cổ tích thần kỳ người Việt sinh sống trên cùng một vùng lãnh thổ từ cả góc độ văn học lẫn văn hóa. Bài viết trình bày một số nét tương đồng trong type truyện “Dũng sĩ diệt yêu quái” của người Khmer ở Nam Bộ với truyện cổ tích thần kỳ người Việt.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61440
ISSN: 0494 - 6928
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Văn học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.