Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61452
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNgô, Thị Khánh-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Ngọc Diễn-
dc.date.accessioned2021-08-16T03:24:31Z-
dc.date.available2021-08-16T03:24:31Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn0936-8477-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61452-
dc.description.abstractHuyện đảo Trường Sa bao gồm toàn bộ quần đảo Trường Sa, là đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Khánh Hòa. Ở vị trí tiền tiêu của Tổ quốc, huyện đảo Trường Sa giữ vai trò đặc biệt và ý nghĩa lớn trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của đất nước trên khu vực Biển Đông. Bởi vậy, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng ở huyện Trường Sa là yêu cầu cần thiết, thường xuyên của tỉnh Khánh Hòa và cả nước. Bài viết khái quát tổ chức, hoạt động bộ máy chính quyền huyện và các xã, thị trấn huyện đảo Trường Sa, bước đầu đưa ra một số giải pháp góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội huyện Trường Sa, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân Trường Sa trong tình hình hiện nay.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Lịch sử Đảng;Số 07 .- Tr.89-93-
dc.subjectTrường Savi_VN
dc.subjectBiển Đôngvi_VN
dc.subjectTỉnh Khánh Hòavi_VN
dc.subjectBộ máy chính quyềnvi_VN
dc.titleXây dựng, củng cố chính quyền tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa hiện nayvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.63 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.