Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61462
Title: Một góc nhìn khác về khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
Authors: Nguyễn, Quang Thái
Bùi, Kiều Anh
Bùi, Trinh
Keywords: Một góc nhìn khác về khu vực
Có vốn đầu tư nước ngoài
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.18-21
Abstract: Bài viết này đánh giá thực trạng đóng góp của khu vực FDI, kỳ vọng của nước ta đối với doanh nghiệp FDI, đồng thời đưa ra những ra những cảnh báo đối với khu vực doanh nghiệp nội địa, cũng như làm thế nào để có những chính sách kinh tế phù hợp đối với tất cả các khu vực doanh nghiệp, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các doanh nghiệp ngoại với lợi ích của quốc gia.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61462
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.2 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.240.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.