Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61465
Title: Phân tích thị trường tài chính trong khu vực ASEAN và hàm ý chính sách đối với Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Keywords: Phân tích thị trường tài chính trong khu vực ASEAN
Chính sách đối với Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.26-29
Abstract: Hợp tác tài chính trong ASEAN được khởi động từ ngay sau khủng hoảng tiền tệ năm 1997 và đến nay đã có những tích lũy nhất định và đi vào chiều sâu. Trên phương diện hành chính, lộ trình hội nhập tài chính - tiền tệ ASEAN đã được các nhà Lãnh đạo cấp cao ASEAN thông qua từ tháng 10/2003, với mục tiêu là hương tới sự hội nhập thị trường tài chính - tiền tệ ASEAN sâu rộng vào năm 2020. Thông qua một số chỉ số cơ bản: Độ sâu tài chính; Tự do hóa tài chính; Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong nội bộ khối; Thị trường đầu tư danh mục; Thị trường trái phiếu thành viên, bài viết đánh giá thực trạng hội nhập thị trường tài chính các nước ASEAN, từ đó đề xuât một số hàm ý chính sách góp phần tăng cương hợp tác tài chính khu vực thành công.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61465
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.27 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.