Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61555
Title: Hành trình người đi tìm hình của nước và bài học cho thanh niên hôm nay
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Nguyễn Tất Thành
Ra đi tìm đường cứu nước
Bài học cho thanh niên hôm nay
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 968 -Tr.18-22
Abstract: Một trăm mười năm đã trôi qua kể từ ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân nhưng ý nghĩa đặc biệt quan trọng của sự kiện ấy vẫn còn nguyên giá trị, mang tính thời sự sâu sắc, để lại nhiều bài học quý báu, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61555
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.