Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61574
Title: Thiết kế hợp đồng theo hình thức đối tác công - tư: Nhận diện và giải pháp
Authors: Phạm, Quốc Trường
Keywords: Thiết kế hợp đồng theo hình thức đối tác công - tư
Nhận diện và giải pháp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 17 .- Tr.3-6
Abstract: Thực tế cho thấy, việc thiết kế một hợp đồng theo hình thức đối tác công - tư (Public Private Partnership - PPP) là khá phức tạp. Đồng thời, việc thực hiện, cũng như quản lý hợp đồng đạt hiệu quả lại không hề dễ dàng do có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Vì vậy, cần tìm hiểu bản chất của nó, các chủ thể mối quan hệ trong hợp đồng, vai trò và trách nhiệm của các bên đối tác và các ứng dụng liên quan tác động đến thành công của dự án.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61574
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.