Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61576
Title: Một số khuyến nghị nhằm phát triển thị trường trái phiếu xanh ở Việt Nam
Authors: Đỗ, Thị Thu Thủy
Nguyễn, Thị Thanh Dương
Vũ, Thị Thúy Quỳnh
Trần, Thị Trang Nhung
Trần, Thị Mai Hương
Vũ, Thị Hải Yến
Keywords: Một số khuyến nghị
Nhằm phát triển thị trường trái phiếu xanh
Ở Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 17 .- Tr.7-10
Abstract: Phát hành trái phiếu xanh (TPX) đang là xu hướng toàn cầu với sự tham gia của các định chế tài chính quốc tế lớn, như: Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)... được xem là một kênh huy động vốn quan trọng. Đây là cơ hội cho Việt Nam khi tham gia thị trường này, bởi vừa huy động được vốn, vừa phát đi thông điệp về ý thức phát triển bền vững. Tuy nhiên, cho đến nay, việc phát hành TPX ở Việt Nam mới chỉ trong giai đoạn thí điểm và chưa đi vào chính thức
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61576
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.74 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.219.103


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.