Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61577
Title: Chỉ số HDI: Góc nhìn mục tiêu phát triển theo hệ tiêu chí nước công nghiệp hiện đại
Authors: Nguyễn, Quỳnh Hoa
Keywords: Chỉ số HDI
Mục tiêu phát triển theo hệ tiêu chí nước công nghiệp hiện đại
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 17 .- Tr.11-14
Abstract: Trở thành nước công nghiệp là dấu mốc quan trọng của tất cả các quốc gia đang phát triển để có thể chuyển qua nước phát triển, chính vì vậy việc lựa chọn các tiêu chí để nhận diện bước ngoặt này của các quốc gia là cần thiết và do đó cũng là các mục tiêu của rất nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước. Với vai trò là mục tiêu cuối cùng của quá trình phát triển, bài viết tập trung vào lập luận để lựa chọn chỉ số HDI (Human Development Index - Chỉ số Phát triển con người (PTCN)) - là một tiêu chí đánh giá sự phát triển xã hội trong hộ tiêu chí nước công nghiệp hiện đại và đánh giá chỉ số HDI của Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61577
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.