Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61589
Title: Phát triển kinh tế số ở Hàn Quốc: Thành tựu và một số gợi ý đối với Việt Nam
Authors: Phạm, Thị Thanh Bình
Vũ, Thị Phương Dung
Keywords: Phát triển kinh tế số
Hàn Quốc
Tham khảo với Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 968 -Tr.99-104
Abstract: Hàn Quốc là một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển với tốc độ nhanh chóng nhờ định hướng phát triển dựa trên nền kinh tế số. Có thể thay, phát triển kinh tế số là một nhân tố không thể phủ nhận đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế Hàn Quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61589
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.