Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61590
Title: Chính sách phát triển công nghiệp văn hóa và sáng tạo của Vương quốc Anh
Authors: Bùi, Hồng Hạnh
Nguyễn, Thị Ngọc Lan
Keywords: Công nghiệp văn hóa
Chính sách phát triển
Vương quốc Anh
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 968 -Tr.105-111
Abstract: Công nghiệp văn hóa và sáng tạo đang ngày càng trở thành một thuật ngữ phổ biến trong việc hoạch định chính sách phát triển của nhiều quốc gia. Ở nhiều nền kinh tế trên thế giới, sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo đã và đang chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng thu nhập quốc dân, thậm chí trở thành mũi nhọn về xuất khẩu, được đặt ngang hàng với những ngành kinh tế truyền thống. Có thể nói, Vương quốc Anh hiện là một trong những quốc gia đi đầu trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo trên thế giới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61590
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.219.103


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.