Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61590
Nhan đề: Chính sách phát triển công nghiệp văn hóa và sáng tạo của Vương quốc Anh
Tác giả: Bùi, Hồng Hạnh
Nguyễn, Thị Ngọc Lan
Từ khoá: Công nghiệp văn hóa
Chính sách phát triển
Vương quốc Anh
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 968 -Tr.105-111
Tóm tắt: Công nghiệp văn hóa và sáng tạo đang ngày càng trở thành một thuật ngữ phổ biến trong việc hoạch định chính sách phát triển của nhiều quốc gia. Ở nhiều nền kinh tế trên thế giới, sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo đã và đang chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng thu nhập quốc dân, thậm chí trở thành mũi nhọn về xuất khẩu, được đặt ngang hàng với những ngành kinh tế truyền thống. Có thể nói, Vương quốc Anh hiện là một trong những quốc gia đi đầu trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo trên thế giới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61590
ISSN: 2734-9063
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.32.15


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.