Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61596
Title: FDI vào Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế: Những con số ấn tượng và vấn đề đặt ra
Authors: Lê, Thị Kim Chung
Keywords: FDI vào Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế
Những con số ấn tượng và vấn đề đặt ra
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 17 .- Tr.28-31
Abstract: Hội nhập kinh tế quốc tế đã có những tác động mạnh mẽ đến kinh tế Việt Nam, trong đó đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam có sự tăng trưởng mạnh nhất. Đến nay, FDI đã trở thành khu vực quan trọng đóng góp vào sự tăng trưởng của nền kinh tế. Bài viết nhằm mục đích làm sáng tỏ những thành tựu trong việc thu hút FDI vào Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và những vấn đề còn tồn tại, từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả dòng vốn FDI vào Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61596
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.