Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/616
Title: Ước lượng độ co giãn cầu nhập khẩu một số mặt hàng của Việt Nam
Authors: Lê, Thị Kim Chung
Keywords: Độ co giãn
Nhập khẩu
Nguồn nhập khẩu thay thế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 03.- Tr 59-61
Abstract: Dự trên cơ sở số liệu nhập khẩu từ quí 1/2004 đến quí 1/2017, nghiên cứu đã ước lượng độ co giãn của tổng cầu nhập khẩu theo giá nhập khẩu tương đối và độ co giãn thay thế nhập khẩu giữ các nguồn nhập khẩu bất kỳ của một số nguồn hàng. Kết quả cho thấy các ngành: bông các loại; cao su; giấy các loại; khí đốt hóa lỏng có lượng cầu nhập khẩu tương đối ít co giãn theo đánh giá nhập khẩu. Trái lại, các ngành; sắt thép; xăng dầu có lượng nhập khẩu tương đối co giãn theo giá. Bên cạnh đó, các nguồn nhập khẩu thay thế được mở rộng nhiều, không phụ thuộc vào một số thị trường.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/616
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_255.42 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.