Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6162
Title: Ảnh hưởng của độ mặn đến canh tác lâm nghiệp và nông nghiệp ở vùng đệm và vùng lân cận Vườn quốc gia U Minh Hạ - tỉnh Cà Mau
Authors: Lê, Văn Dũ
Huỳnh, Hoàn Hiếu
Trần, Ngọc Phú
Keywords: Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài" Mục tiêu đề tài là đánh giá tác động của xâm nhập mặn đến các mô hình canh tác lâm nghiệp và nông nghiệp ở vùng đệm và vùng lân cận Vườn Quốc Gia U Minh Hạ - tỉnh Cà Mau. Phương pháp phỏng vấn trực tiếp các hộ dân tương ứng năm mô hình canh tác lâm, nông nghiệp (tràm, keo lai, lúa 2 vụ, tôm - lúa, chuyên tôm) với 120 phiếu ở hai huyện U Minh và Trần Văn Thời. Đề tài được thực hiện bằng các phương pháp thống kê mô tả, thống kê tần số, kiểm định chi bình phương. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (1) Cơ cấu sử dụng đất đai trong canh tác lâm nghiệp và nông nghiệp ở vùng đệm và vùng lân cận Vườn quốc gia U Minh Hạ tỉnh Cà Mau khá hợp lý, (2) Nhìn chung, cả hai mô hình lâm nghiệp và nông nghiệp đa phần điều đủ nước phụ vụ cho canh tác. Tuy nhiên, riêng mô hình tôm - lúa đa số nông hộ nhận định rằng thiếu nước cho mô hình canh tác do đặc thù là mô hình canh tác ngắn ngày hơn nữa là mô hình luân canh nên tình trạng thiếu nước khi chuyển canh tác là không thể tránh khỏi, (3) Tình hình xâm nhập mặn diễn biến ngày càng phức tạp, nhanh và mạnh hơn so với những năm trước. Qua đó, đề tài cũng đã đề xuất một số giải pháp góp phần sản xuất lâm nghiệp và nông nghiệp có hiệu quả hơn, cải thiện thu nhập của người dân trong điều kiện xâm nhập mặn diễn ra ngày càng phức tạp.
Description: 136 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6162
Appears in Collections:Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.78 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.55.168


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.