Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61626
Title: Một phương pháp chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Hai đoạn thẳng bằng nhau
Phương pháp chứng minh
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ;Số 527 .- Tr.01-05,15
Abstract: Có nhiều dấu hiệu nhận biết hai đoạn thẳng bằng nhau, trong khuôn khổ bài viết này chúng ta sẽ dùng dấu hiệu sau đây: “Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm của cạnh thứ ba”, dấu hiệu này được nêu trong Sách giáo khoa Toán 8, tập 1, trang 76 do NXBGD Việt Nam xuất bản năm 2013.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61626
ISSN: 2734-9284
Appears in Collections:Toán học và tuổi trẻ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.