Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61631
Title: Quản lý tài chính công tại một số nền kinh tế trên thế giới và hàm ý chính sách cho Việt Nam
Authors: Trần, Hoàng Minh
Keywords: Quản lý tài chính công tại một số nền kinh tế trên thế giới
Hàm ý chính sách cho Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 17 .- Tr.72-75
Abstract: Quản lý tài chính công là một trong những yếu tố cốt lõi trong quản trị và điều hành đất nước, làm nền tảng cho tất cả các hoạt động của chính phủ. Bài viết trình bày mô hình quản lý tài chính công của một số quốc gia trên thế giới, qua đó thấy được những ưu điểm, nhược điểm của các nước và rút kinh nghiệm cho Việt Nam để hoàn thiện chính sách quản lý tài chính công, đáp ứng yêu cầu thúc đẩy và phát triển nền kinh tế trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61631
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.116.201


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.