Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61631
Nhan đề: Quản lý tài chính công tại một số nền kinh tế trên thế giới và hàm ý chính sách cho Việt Nam
Tác giả: Trần, Hoàng Minh
Từ khoá: Quản lý tài chính công tại một số nền kinh tế trên thế giới
Hàm ý chính sách cho Việt Nam
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 17 .- Tr.72-75
Tóm tắt: Quản lý tài chính công là một trong những yếu tố cốt lõi trong quản trị và điều hành đất nước, làm nền tảng cho tất cả các hoạt động của chính phủ. Bài viết trình bày mô hình quản lý tài chính công của một số quốc gia trên thế giới, qua đó thấy được những ưu điểm, nhược điểm của các nước và rút kinh nghiệm cho Việt Nam để hoàn thiện chính sách quản lý tài chính công, đáp ứng yêu cầu thúc đẩy và phát triển nền kinh tế trong thời gian tới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61631
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.6 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.