Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61658
Title: Thúc đẩy sản xuất và kinh doanh chè tỉnh Yên Bái
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Keywords: Thúc đẩy sản xuất và kinh doanh chè
Tỉnh Yên Bái
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 17 .- Tr.94-95
Abstract: Là tỉnh miền núi phía Bắc có diện tích chè đứng thứ tư trong cả nước, đứng thứ ba về sản lượng, trong nhiều năm qua, Yên Bái đã có nhiều chủ trương, biện pháp phát triển chè để tạo thành vùng sản xuất hàng hoá tập trung giá trị cao. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế từ cây chè mang lại hiện vẫn ở mức thấp, đòi hỏi phải có giải pháp phát triển nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm chè, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước, cũng như thế giới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61658
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.