Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61658
Nhan đề: Thúc đẩy sản xuất và kinh doanh chè tỉnh Yên Bái
Tác giả: Nguyễn, Thị Hương
Từ khoá: Thúc đẩy sản xuất và kinh doanh chè
Tỉnh Yên Bái
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 17 .- Tr.94-95
Tóm tắt: Là tỉnh miền núi phía Bắc có diện tích chè đứng thứ tư trong cả nước, đứng thứ ba về sản lượng, trong nhiều năm qua, Yên Bái đã có nhiều chủ trương, biện pháp phát triển chè để tạo thành vùng sản xuất hàng hoá tập trung giá trị cao. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế từ cây chè mang lại hiện vẫn ở mức thấp, đòi hỏi phải có giải pháp phát triển nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm chè, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước, cũng như thế giới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61658
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.