Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61667
Title: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà báo vĩ đại người sáng lập báo chí cách mạng Việt Nam
Authors: Văn Hiến
Keywords: Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhà báo vĩ đại
Người sáng lập
Báo chí cách mạng Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngoại thương;Số 06 .- Tr.2
Abstract: Suốt đời hoạt động cách mạng nhiệt tình, đầy biến động mà vinh quang của mình, Bác Hồ luôn gắn bó với báo chí. Bác coi báo chí là phương tiện để vận động, tập hợp lực lượng cách mạng, tổ chức thực hiện mục tiêu cách mạng một cách nhanh chóng, sâu rộng, hiệu quả nhất. Chính vì vậy, dù trong hoàn cảnh khó khăn đến đâu và vào bất cứ giai đoạn, tình thế nào, Bác cũng vẫn quyết sáng lập, chỉ đạo, phát hành những tờ báo cách mạng. Từ tháng 3/1922 lúc còn ở Pháp đến khi về nước tháng 1/1941, Bác đã sáng lập, trực tiếp tổ chức, biên tập nội dung, trình bày hình thức và phát hành 8 tờ báo chủ lực: Le Paria, Thanh niên, Công nông, Lính kách mệnh, Thân ái, Đỏ, Việt Nam độc lập và Cứu quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61667
Appears in Collections:Ngoại thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
921.15 kBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.