Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61671
Nhan đề: Dự báo về kinh tế thế giới của các tổ chức quốc tế
Tác giả: T.Anh
Từ khoá: Kinh tế thế giới
Các tổ chức quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Ngoại thương;Số 06 .- Tr.7-10
Tóm tắt: Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo về tăng trưởng năm giữ nguyên dự báo về tăng trưởng năm nay và năm tới. Trong Báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu vừa công bố, WB vẫn giữ quan điểm cho rằng kinh tế toàn cầu năm 2018 sẽ tăng trưởng 3,1%, và tăng 3% trong năm 2019 trên cơ sở cho rằng tình trạng chung của nền kinh tế vẫn duy trì thể trạng “khỏe mạnh” trong vài năm tới, mặc dù cảnh báo vẫn còn nhiều rủi ro có thể sẽ tác động tới nền kinh tế toàn cầu.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61671
Bộ sưu tập: Ngoại thương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.91 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.