Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6169
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm tài chính vi mô tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ba Vì
Authors: Nguyễn, Thị Hằng
Keywords: Chất lượng dịch vụ
Sản phẩm tài chính vi mô
Sự hài lòng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 15 .- Tr.16-19
Abstract: Nghiên cứu sử dụng bộ thang đo chất lượng dịch vụ SERQUAL để đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm tài chính vi mô tại Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) huyện Ba Vì, TP. Hà Nội. Thông qua khảo sát 210 khách hàng đã sử dụng sản phẩm tài chính vi mô tại NHCSXH Ba Vì, nghiên cứu chỉ rằng, sự đồng cảm và sự tin cậy là hai nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất đến sự hài lòng của đối tượng được khảo sát. Từ đó, bài viết đưa ra một số gợi ý cho NHCSXH Ba Vì trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm tài chính vi mô nhằm tăng sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6169
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_301.11 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.