Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61693
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng Việt Nam: Vai trò trung gian của niềm tin
Authors: Trần, Quốc Tuấn
Keywords: Mua sắm trực tuyến
Miềm tin
Y định mua sắm trực tuyến
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.44-48
Abstract: Với cỡ mẫu gồm 238 người tiêu dùng Việt Nam được khảo sát trực tuyến, kết quả phân tích CFA cùng mô hình SEM cho thấy, mô hình lý thuyết đề xuất phù hợp với dữ liệu thị trường. Cụ thể, niềm tin của người tiêu dùng đối với dịch vụ maa sắm trực tuyến là một trong những nhân tố quan trọng tác động đến ý định mua sắm trực tuyến. Kết quả nghiên cứu đã chứng minh rằng, niềm tin là nhân tố có ảnh hưởng lớn đến ý định mua trực tuyến của khách hàng. Niềm tin vừa tác động trực tiếp đến ý định mua sắm trực tuyến vừa có tác động gián tiếp thông qua khuynh hướng tin tưởng và sự quen thuộc của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61693
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.