Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/617
Title: Sự hài lòng trong công việc của nhân viên Agribank - Chi nhánh Thừa Thiên Huế
Authors: Nguyễn, Đình Chiến
Lê, Trần Yến Nhi
Keywords: Sự hài lòng
Nhân viên
Agribank
Chi nhánh Thừa Thiên Huế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 6 .- Tr.18-21
Abstract: Dựa trên dữ liệu khảo sát 150 nhân viên đang làm việc tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - Chi nhánh Thừa Thiên Huế, bài viết đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại ngân hàng, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp và khả thi nhằm nâng cao sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Ngân hàng trong thời gian tới.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/617
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_327.63 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.