Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6172
Title: Sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại Sacombank, chi nhánh Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Authors: Trần, Thị Lệ Hiền
Keywords: Sự hài lòng của khách hàng
Chiến lược kinh doanh
Sacombank
Tân Phú
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 15 .- Tr.28-32
Abstract: Sự hài lòng của khách hàng khi giao dịch tại các ngân hàng là yếu tố quan trọng quyết định đến thành công hay thất bại của ngân hàng. Trên cơ sở điều tra, khảo sát 240 đối tượng khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Chi nhánh Tân Phú, nghiên cứu đã xác định được có 4 yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại Chi nhánh, đó là: độ tiếp cận; kỹ năng; độ phản hồi; chất lượng. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại Chi nhánh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6172
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_338.19 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.