Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61767
Title: Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ nhà hàng tại TP. Quy Nhơn tỉnh Bình Định
Authors: Phan, Thị Cúc
Keywords: Chất lượng dịch vụ nhà hàng
Quản trị kinh doanh
TP. Quy Nhơn
Bình Định
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.139-142
Abstract: Thông qua phương pháp phân tích định lượng, nghiên cứu tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ nhà hàng tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 6 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ nhà hàng theo thứ tự giảm dần là: Sự đảm bảo; Món ăn; Sự tin cậy; Nhân viên phục vụ; Sự an toàn và điều kiện vệ sinh: Khuôn viên nhà hàng, bãi đổ xe và trang phục của nhân viên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61767
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.36 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.