Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61770
Title: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tại cơ quan Đại học Thái Nguyên
Authors: Lê, Thị Bích Ngọc
Keywords: Đại học Thái Nguyên
Công chức
Viên chức
Năng lực cạnh tranh
Nhân lực
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.148-150
Abstract: Bài viết đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CC-VC) tại cơ quan Đại học Thái Nguyên (ĐHTN), từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng cho đội ngũ CC-VC của Trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cạnh tranh mạnh mẽ hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61770
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.