Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61771
Nhan đề: Thực trạng tổ chức kế toán quản trị: Trường hợp các doanh nghiệp chế biến thủy sản ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Bích Hương Thảo
Từ khoá: Kế toán quản trị
Doanh nghiệp chế biến thủy sản
Hiệu quả hoạt động
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.151-154
Tóm tắt: Kế toán quản trị có vai trò cung cấp thông tin toàn hộ quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh cửa doanh nghiệp cho nhà quản lý. Trên cơ sở thông tin được cung cấp, nhà quản trị đưa ra các quyết định ngắn hạn hay dài hạn phục vụ cho công tác quản lý, nhằm đem lại hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển doanh nghiệp. Trong bài viết này, tác giả trình bày thực trạng công tác tổ chức hệ thống kế toán quản trị tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản ở Việt Nam, qua đó kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61771
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.49 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.