Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61771
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Bích Hương Thảo-
dc.date.accessioned2021-08-18T01:04:11Z-
dc.date.available2021-08-18T01:04:11Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn0866-7120-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61771-
dc.description.abstractKế toán quản trị có vai trò cung cấp thông tin toàn hộ quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh cửa doanh nghiệp cho nhà quản lý. Trên cơ sở thông tin được cung cấp, nhà quản trị đưa ra các quyết định ngắn hạn hay dài hạn phục vụ cho công tác quản lý, nhằm đem lại hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển doanh nghiệp. Trong bài viết này, tác giả trình bày thực trạng công tác tổ chức hệ thống kế toán quản trị tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản ở Việt Nam, qua đó kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.151-154-
dc.subjectKế toán quản trịvi_VN
dc.subjectDoanh nghiệp chế biến thủy sảnvi_VN
dc.subjectHiệu quả hoạt độngvi_VN
dc.titleThực trạng tổ chức kế toán quản trị: Trường hợp các doanh nghiệp chế biến thủy sản ở Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.49 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.