Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61771
Title: Thực trạng tổ chức kế toán quản trị: Trường hợp các doanh nghiệp chế biến thủy sản ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Bích Hương Thảo
Keywords: Kế toán quản trị
Doanh nghiệp chế biến thủy sản
Hiệu quả hoạt động
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.151-154
Abstract: Kế toán quản trị có vai trò cung cấp thông tin toàn hộ quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh cửa doanh nghiệp cho nhà quản lý. Trên cơ sở thông tin được cung cấp, nhà quản trị đưa ra các quyết định ngắn hạn hay dài hạn phục vụ cho công tác quản lý, nhằm đem lại hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển doanh nghiệp. Trong bài viết này, tác giả trình bày thực trạng công tác tổ chức hệ thống kế toán quản trị tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản ở Việt Nam, qua đó kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61771
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.49 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.