Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61784
Nhan đề: Phân tích năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam theo mô hình Camels
Tác giả: Nguyễn, Thu Hằng
Từ khoá: Năng lực tài chính
Ngân hàng thương mại cổ phần
Camels
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.61-64
Tóm tắt: Dựa vào 5 trong 6 chỉ số của hệ thống phân tích Camels, bài viết phân tích thực trạng năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) Việt Nam giai đoạn 2013¬2018. Kết quả cho thấy, các ngân hàng có sự tăng trưởng mạnh về lợi nhuận, nhưng các tỷ lệ an toàn vốn, chấi lượng tài sản, khả năng quản lý còn yếu, khả năng sinh lời còn chưa tương xứng với tiềm năng hoạt động. Từ đó, bài viết đưa ra một số đề xuất để cải thiện năng lực tài chính của hệ thống ngân hàng trong thời gian tới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61784
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.39 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.