Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6180
Title: 10 năm thành lập, EVNNPT thu hút hơn 2,6 tỷ USD vốn ODA
Authors: Ngọc Diệp
Keywords: EVNNPT
Thu hút vốn đầu tư
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 229 .- Tr.13
Abstract: Trong 10 năm hình thành và phát triển của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (2008 - 2018), nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) giữ vị trí chủ đạo phục vụ cho công tác đầu tư, phát triển hệ thống truyền tải điện quốc gia.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6180
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_771.81 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.160.19.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.