Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61818
Title: Thị trường than đá thế giới năm 2018 và dự báo năm 2019
Authors: Quốc An
Keywords: Thị trường than đá thế giới năm 2018
Dự báo 2019
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Ngoại thương;Số 01+02 .- Tr.30-34
Abstract: Thị trường than đá thế giới năm 2018 biến động mạnh. Nhìn chung, giá tăng nhiều vào nửa cuối quý 1/2018, sau đó giảm nhanh và chạm mức thấp nhất trong năm 2018 vào cuối quý 3/2018 để rồi đảo chiều tăng mạnh trở lại, đến ngày 23/7/2018 đạt mức cao nhất trong năm. Sau đó giá tương đối ổn định trong vòng gần 3 tháng, nhưng từ cuối tháng 10/2018 đến cuối năm 2018 giá liên tục đi xuống. Hai yếu tố cơ bản gây biến động cho thị trường than toàn cầu năm 2019 là nhu cầu từ Châu Á (nhất là Trung Quốc) và thời tiết bất thường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61818
Appears in Collections:Ngoại thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.8 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.