Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6182
Title: Vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp: Vẫn diễn biến phức tạp
Authors: Vũ, Chang
Keywords: An toàn lưới điện cao áp
Hành lang bảo vệ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 229 .- Tr.14-15
Abstract: Tình trạng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp năm 2017 đã giảm nhiều so với năm 2016 nhưng vẫn diễn biến phức tạp và bất cứ lúc nào cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho chính những người vi phạm và ảnh hưởng đến lưới điện. Tuy nhiên, đây là bài toán rất khó giải quyết trong "một sớm, một chiều".
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6182
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.58 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.