Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61821
Title: Thị trường thịt lợn Trung Quốc gặp khó trong năm Kỷ Hợi
Authors: H. Vân
Keywords: Thị trường thịt lợn Trung Quốc
Năm Kỷ Hợi
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Ngoại thương;Số 01+02 .- Tr.35
Abstract: Năm Kỷ Hợi sắp đến có thể năm con Lợn này sẽ chính là một năm khủng hoảng của thị trường thịt lợn Trung Quốc - trị giá tới 128 tỷ USD. Trong trường hợp xấu nhất, người chăn nuôi lợn ở Trung Quốc có thể cắt giảm 20% số lợn nuôi, tương đương khoảng 140 triệu con.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61821
Appears in Collections:Ngoại thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
720.47 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.