Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61823
Title: Xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp ở Thanh Hóa
Authors: Nguyễn, Ngọc Tiến
Keywords: Xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp
Ở Thanh Hóa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 19 .- Tr.49-51
Abstract: Những năm qua, Nhà nước luôn quan tâm đến doanh nghiệp (DN) tư nhân nói chung và DN khởi nghiệp nói riêng. Trên cơ sở các chính sách của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa cũng đã xây dựng những chính sách riêng hồ trợ DN khởi nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, vẫn đang bộc lộ nhiều hạn chế cần khắc phục.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61823
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.