Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61828
Nhan đề: Phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững gắn với xây dựng NTM tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Tác giả: Lê, Thái Hùng
Từ khoá: Phát triển nền nông nghiệp hiện đại
Bền vững gắn với xây dựng NTM
Tại huyện Nghĩa Đàn
Nghệ An
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 19 .- Tr.55-57
Tóm tắt: Huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trong điều kiện hết sức khó khăn với điểm xuất phát thấp, năm 2011 mới chỉ có 2 xã đạt 13 tiêu chí là xã Nghĩa Long và xã nghĩa Bình. Tuy nhiên, với sự đoàn kết và quyết tâm cao của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, đồng thuận của cộng đồng người dân, đến nay, huyện Nghĩa Đàn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đời sống nhân dân được nâng cao. Thời gian tới, Huyện cần tiếp tục có những giải pháp hiệu quả, gắn phát triển nền nông nghiệp hiện đại với xây dựng NTM để duy trì và phát huy những thành quả đã có.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61828
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.83 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.