Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61828
Title: Phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững gắn với xây dựng NTM tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Authors: Lê, Thái Hùng
Keywords: Phát triển nền nông nghiệp hiện đại
Bền vững gắn với xây dựng NTM
Tại huyện Nghĩa Đàn
Nghệ An
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 19 .- Tr.55-57
Abstract: Huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trong điều kiện hết sức khó khăn với điểm xuất phát thấp, năm 2011 mới chỉ có 2 xã đạt 13 tiêu chí là xã Nghĩa Long và xã nghĩa Bình. Tuy nhiên, với sự đoàn kết và quyết tâm cao của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, đồng thuận của cộng đồng người dân, đến nay, huyện Nghĩa Đàn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đời sống nhân dân được nâng cao. Thời gian tới, Huyện cần tiếp tục có những giải pháp hiệu quả, gắn phát triển nền nông nghiệp hiện đại với xây dựng NTM để duy trì và phát huy những thành quả đã có.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61828
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.83 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.