Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61829
Title: Phát triển du lịch tỉnh Nghệ An - Vấn đề và giải pháp
Authors: Hồ, Thị Hiền
Lê, Thị Xuân
Keywords: Phát triển du lịch tỉnh Nghệ An
Vấn đề và giải pháp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 19 .- Tr.58-60
Abstract: Trong những năm qua, nhờ những lợi thế riêng có về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và điều kiện tự nhiên, tỉnh Nghệ An đã và đang phát triển ngành du lịch địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành du lịch Nghệ An cũng còn bộc lộ nhiều hạn chế, như tác động tiêu cực đến môi trường, trật tự xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61829
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.