Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61832
Title: Kinh tế biển tỉnh Bình Định - Nhìn từ góc độ lợi ích kinh tế của cộng đồng dân cư
Authors: Nguyễn, Thị Bích Ngọc
Đặng, Thị An
Keywords: Kinh tế biển tỉnh Bình Định
Lợi ích kinh tế của cộng đồng dân cư
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 19 .- Tr.61-63
Abstract: Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế biển của Đảng và Nhà nước ta, trong những năm qua, tỉnh Bình Định đã triển khai nhiều chính sách khuyến khích các ngành nghề kinh tế biển phát triển. Thực tế cho thấy, phát triển kinh tế biển không chỉ giải quyết vấn đề kinh tế, mà còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống dân cư. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, phát triển kinh tế biển vẫn còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Để phát huy tối đa lợi ích từ biển, thời gian tới cần, Bình Định cần có nhiều giải pháp đồng bộ và thực tế hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61832
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.93 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.