Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61832
Nhan đề: Kinh tế biển tỉnh Bình Định - Nhìn từ góc độ lợi ích kinh tế của cộng đồng dân cư
Tác giả: Nguyễn, Thị Bích Ngọc
Đặng, Thị An
Từ khoá: Kinh tế biển tỉnh Bình Định
Lợi ích kinh tế của cộng đồng dân cư
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 19 .- Tr.61-63
Tóm tắt: Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế biển của Đảng và Nhà nước ta, trong những năm qua, tỉnh Bình Định đã triển khai nhiều chính sách khuyến khích các ngành nghề kinh tế biển phát triển. Thực tế cho thấy, phát triển kinh tế biển không chỉ giải quyết vấn đề kinh tế, mà còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống dân cư. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, phát triển kinh tế biển vẫn còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Để phát huy tối đa lợi ích từ biển, thời gian tới cần, Bình Định cần có nhiều giải pháp đồng bộ và thực tế hơn.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61832
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.93 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.