Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61836
Nhan đề: Một số giải pháp để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh An Giang
Tác giả: Nguyễn, Vân Anh
Từ khoá: Giải pháp để đẩy mạnh thu hút đầu tư
Tỉnh An Giang
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 19 .- Tr.64-66
Tóm tắt: Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song An Giang đã và đang cho thấy sức hấp dẫn khi có nhiều nhà đầu tư tìm đến Tỉnh đăng ký vào các dự án lớn và tìm hiểu cơ hội. Nhận thức được điều đó, An Giang ngày càng nỗ lực hơn trong đầu tư kết cấu hạ tầng, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế - xã hội.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61836
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.93 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.