Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61851
Title: Thiết kế thí nghiệm khám phá các hiện tượng tự nhiên cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non
Authors: Ngô, Mạnh Dũng
Hà, Kiều Nhi
Keywords: Khám phá khoa học
Thiết kế thí nghiệm
Trẻ mẫu giáo
Nước và các hiện tượng tự nhiên
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục & Xã hội;Số 122(183) - Tr.64-70
Abstract: Có thể thấy, trong chương trình giáo dục mầm non, bên cạnh các hoạt động khác, hoạt động khám phá khoa học là một trong những hoạt động có vai trò quan trọng trong việc giúp trẻ mở rộng nhận thức, tăng cường hiểu biết về thế giới xung quanh. Với những đặc thù riêng, hoạt động này được xem là một hoạt động hấp dẫn, có ý nghĩa to lớn trong việc khơi gợi và kích thích trí tò mò, ham học hỏi; đồng thời đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện của trẻ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61851
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.88 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.