Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61851
Nhan đề: Thiết kế thí nghiệm khám phá các hiện tượng tự nhiên cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non
Tác giả: Ngô, Mạnh Dũng
Hà, Kiều Nhi
Từ khoá: Khám phá khoa học
Thiết kế thí nghiệm
Trẻ mẫu giáo
Nước và các hiện tượng tự nhiên
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục & Xã hội;Số 122(183) - Tr.64-70
Tóm tắt: Có thể thấy, trong chương trình giáo dục mầm non, bên cạnh các hoạt động khác, hoạt động khám phá khoa học là một trong những hoạt động có vai trò quan trọng trong việc giúp trẻ mở rộng nhận thức, tăng cường hiểu biết về thế giới xung quanh. Với những đặc thù riêng, hoạt động này được xem là một hoạt động hấp dẫn, có ý nghĩa to lớn trong việc khơi gợi và kích thích trí tò mò, ham học hỏi; đồng thời đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện của trẻ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61851
ISSN: 1859-3917
Bộ sưu tập: Giáo dục và Xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.88 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.