Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/619
Title: Đánh giá xuất khẩu sau hơn 10 năm gia nhập WTO
Authors: Trần, Thọ Đạt
Hà, Quỳnh Hoa
Keywords: Xuất khẩu
Việt Nam
WTO
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 1 .- Tr.41-43
Abstract: Hơn 10 năm gia nhập WTO, nền kinh tế Việt Nam đã và đang cố gắng phát huy những ảnh hưởng tích cực trong quá trình hội nhập. Hoạt động xuất khẩu nhờ đó cũng có nhiều thay đổi tích cực về số lượng lẫn chất lượng. Bài viết phân tích hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn gia nhập WTO dưới các góc độ khác nhau để thấy tác động của việc hội nhập này.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/619
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_244.92 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.