Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61917
Title: Văn xuôi Ninh Bình sau 1975
Authors: Đinh, Thị Thu
Ngô, Thu Thủy
Keywords: Văn xuôi Ninh Bình sau 1975
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 07 .- Tr.97-102
Abstract: Bài viết: Ký ức chiến tranh; hiện thực cuộc sống đa chiều, sinh động; bản sắc văn hóa độc đáo; khát vọng tình yêu, hạnh phúc gia đình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61917
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.02 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.