Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61923
Title: Quản trị tinh gọn trong ngân hàng: Kinh nghiệm của một số ngân hàng điển hình trên thế giới
Authors: Phạm, Thu Hương
Lê, Thị Hiên
Trần, Thị Phương Thảo
Trần, Đức Duy
Keywords: QTTG
QTTG trong ngân hàng
Kinh nghiệm áp dụng QTTG
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Đối ngoại;Số 116 .- Tr.59-71
Abstract: Quản trị tinh gọn (QTTG) là một phương thức quản trị hiện đại, đã được triển khai thành công tại nhiều nước trên thế giới. Thực tiễn áp dụng QTTG tại các ngân hàng trên thế giới như ngân hàng Bank of America, BMO Financial Group’s Bank of Montreal, Shinna Bank… cho thấy mô hình QTTG đã giúp các ngân hàng giải quyết được bài toán tiết kiệm chi phí, hiệu suất và chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, xuất phát từ đặc điểm kinh doanh khác biệt trong lĩnh vực ngân hàng, quá trình triển khai áp dụng QTTG cần có những đánh giá, điều chỉnh phù hợp. Bài viết này sẽ nghiên cứu về kinh nghiệm áp dụng QTTG của một số ngân hàng điển hình trên thế giới với phương pháp thu thập dữ liệu chủ yếu là tra cứu tài liệu về các ngân hàng đã áp dụng thành công QTTG nhằm mục đích nghiên cứu là tìm ra những bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61923
ISSN: 1859-4050
Appears in Collections:Kinh tế Đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.43 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.63.94


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.